Jahrgangsleitungen

Jahrgangsleitung 2016

Melanie Onken (On)
Fächer: De, Ma, Tx
melanie.onken(at)igs-kreyenbrueck.de

Jahrgangsleitung 2017

Andrea Engler (Eg)
Fächer: Bi, Sp
andrea.engler(at)igs-kreyenbrueck.de

Jahrgangsleitung 2012

Maren Vensler (Vl)
Fächer: De, Bi
maren.vensler(at)igs-kreyenbrueck.de

Jahrgangsleitung 2013

Johanna Vogel (Vg)
Fächer: Bi, En
johanna.vogel(at)igs-kreyenbrueck.de

Jahrgangsleitung 2014

Vanessa Grundmeier (Gm)
Fächer: De, Sp
vanessa.plump(at)igs-kreyenbrueck.de

Jahrgangsleitung 2015

Fabian Reker (Rr)
Fächer: De, Gl
fabian.reker(at)igs-kreyenbrueck.de